Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

O Časopisu

Misija časopisa PUTOKAZI je da znanstvenoj i stručnoj javnosti prezentira aktualne rezultate znanstveno-istraživačkog i stručnog angažiranja, prvenstveno iz disciplina koje se izučavaju na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskih studijima Sveučilišta Hercegovina, te da prati aktualna zbivanja u ovim područjima. Empirijska istraživanja i teorijska analiza podjednako su značajne i bit će objavljeni ukoliko po mišljenju recenzenata i urednika zadovoljavaju standarde Časopisa.

Uvodnik urednice doc.dr. Višnje Bukvić

Znanost je važna: nailazimo na njezine različite oblike u svome životu svaki dan. Da nema znanosti, ne bi bilo društva, države ni nas kao pojedinaca. Znanost je predmet akademskog izučavanja, teorijskog i praktičnog, i do nje vode mnogi putovi na kojima se nije lako snaći bez znakova koji na njih upućuju.

Naši Putokazi žele biti upravo to: prilika da damo doprinos, koju treba objeručke prihvatiti. Cilj je ovog našeg časopisa znanstvenoj i stručnoj javnosti, ali i svima zainteresiranima pokazati što je aktualno u istraživanju iz disciplina koje se izučavaju na našem Sveučilištu. Uredničko vijeće Putokaza ogledalo je međunarodne suradnje koju smo ostvarili s profesorima, znanstvenicima i stručnjacima sa sveučilišta iz BiH, Hrvatske, Srbije, Portugala, UK-a i Mađarske.

Ako se bavite nekim istraživanjima i imate rezultate, pošaljite nam svoje tekstove. Objavljujemo izvorne znanstvene radove, prethodna priopćenja, pregledne radove te stručne radove i prikaze knjiga. Predviđeno je da časopis ima karakter međunarodnog časopisa pa smo odlična platforma za distribuciju znanstvenih spoznaja i rezultata. Naš časopis zadovoljava visoke stručne i znanstvene standarde: objavljujemo samo radove koji po mišljenju urednika i recenzenata te standarde zadovoljavaju.

Časopis izlazi dva puta godišnje, koncem lipnja i koncem prosinca. Radovi se šalju isključivo na elektroničku adresu redakcije Časopisa:

 putokazi@hercegovina.edu.ba