Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Herceg: Odgojna uloga Katoličke Crkve i njezin prikaz u medijima u BiH i Hrvatskoj

March 20, 2015 urednik 0 Comments

ODGOJNA ULOGA KATOLIČKE CRKVE I NJEZIN PRIKAZ U MEDIJIMA U BIH I HRVATSKOJ

MARIJA HERCEG

SAŽETAK

Mediji su danas glavni pokretač i informator društva. Njihova svrha je mnogostruka, te prodiru u sve sfere javnoga života. Iako predstavljaju prozor u svijet zabave, putovanja, novca, show business-a, uspjeha, pregršta informacija, u današnjem odgoju i obrazovanju mladih uloga medija je ambivalentna. Koliko daleko seže sloboda medija i u kojoj mjeri ta sloboda ugrožava slobodu pojedinca na potpunu privatnost, neinformiranost i vlastito, nenametnuto mišljenje o ljudima, stvarima i pojavama? Postoji li sučeljavanje medija i Katoličke crkve (čije se odgoj smatrao vrijednom karikom društva) u odgoju i obrazovanju djece i mladih?

Ključne riječi: Katolička crkva, vrednote, odgoj, mediji


 

MARIJA HERCEG

REPRESENTATION OF THE CATHOLIC CHURCH IN THE MEDIA IN CROATIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

SUMMARY

Nowadays the media are the society’s main initiator and informant. Their purpose is multiple, pervading every sphere of public life. Although they represent window to the world of fun, travel, money, show bizz, success, whole lot of information, the role of the media is ambivalent. How far does the freedom of the media reach and to what extent does this freedom endanger the right of the individual to complete privacy, lack of information and one’s own opinion on people, things and phenomena? Does a confrontation of the Catholic church (whose upbringing was considered a valuable part of society ) and the media exist in the upbringing, in today’s upbringing and education of the young, and education of children and the young?

Key words: Catholic church, values, upbringing, media

Previous Post

Next Post