Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Svako dijete može uspjeti

January 19, 2016 K. V. 0 Comments

 SVAKO DIJETE MOŽE USPJETI

DANIELA MATIĆ, mag.

SAŽETAK

Škola bi danas trebala voditi i motivirati, poučavati, ali i učiti. Ona bi trebala biti mjesto unutarnje motivacije i , prema Glasseru i Greeneu, „dobitnik-dobitnik” rješenja. Sam koncept kvalitetne škole podrazumijeva visoka očekivanja za svakoga učenika i kvalificirane nastavnike u svakoj učionici, koji bi trebali pomagati svim učenicima u ostvarenju njihovih ciljeva. Uspjeh učenika trebao bi biti mjera kvalitetne škole. Svako dijete može uspjeti uz kvalitetan angažman nastavnika i škole, koji konstantno brinu o kvaliteti i unapređenju svojega rada, kroz stalan razvoj i koncept cjeloživotnog učenja. Motiviran i angažiran nastavnik motivira i angažira učenike, vidi ih kao ravnopravne i jednako odgovorne za nastavni uspjeh.


 

DANIELA MATIĆ, MA

SUMMARY

School today should guide and motivate, teach and learn as well. It should be a place of inner motivation and, according to Glasser and Greene, “winner-winner” solutions. The concept itself suggests high expectations for every student and qualified teachers in every classroom, who should help all students achieve their goals. Student achievement should be the measure of a school’s quality. Supported by engaged teachers, who take a constant care of the quality and improvement of their work, through permanent development and the concept of lifelong learning, every child can succeed. A motivated and engaged teacher motivates and engages students, sees them as equal and equally responsible for the success of teaching.


 

Previous Post

Next Post