Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Upravljanje promjenama u uvjetima recesije

January 20, 2016 K. V. 0 Comments

UPRAVLJANJE PROMJENAMA U UVJETIMA RECESIJE

HEDDA MARTINA ŠOLA, struč.spec.oec.

SAŽETAK

 

Praksa pokazuje da postojeći uspostavljeni sustav upravljanja državom i državnim resursima u uvjetima recesije nije efikasan i djelotvoran. U zemljama recesije, najisplativiji je model privlačenja izravnih stranih ulaganja, kojim se ostvaruju značajni oblici ekonomsko tehničke suradnje s drugim zemljama, koje su prepoznate kao poželjne poslovne lokacije u inozemstvu. Koncept stabilnosti i gospodarskog rasta države direktno se naslanja na monetarnu stabilnost. No bez obzira kako bi se moglo realno procijeniti utjecaj monetarne ekspanzije na gospodarski rast, uvijek treba uzeti u obzir pojedinačne nacionalne potrebe zemalja u razvoju, koje trebaju ostvarivati veće stope gospodarskog rasta naspram razvijenih zemalja.


MANAGEMENT CHANGES IN ECONOMIC RECESSION

 SUMMARY: The Practice shows that existing established systems of state governance and state resources in terms of recession is not efficient and effective. In the countries of the recession, the most cost-effective model is attracting direct foreign investment, which generates significant forms of economic and technical cooperation with other countries, which have been recognized as a desirable business location abroad. The concept of stability and economic growth of countries directly leans on monetary stability. But, no matter how the impact of monetary expansion in economic growth could be realistically assessed, the individual national needs of developing countries should be taken into account , which should generate higher rates of economic growth compared to developed countries.

 

 

Previous Post

Next Post