Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Kontakt

ADRESA REDAKCIJE

Redakcija časopisa „Putokazi“
Sveučilište Hercegovina
Bijakovići, Put za Podbrdo b.b., 88266, Međugorje, BiH

TELEFON I FAX REDAKCIJE
+387(0)36 651 828

E-MAIL ADRESA REDAKCIJE
putokazi@hercegovina.edu.ba