Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Vol. 3, No. 1

Vol. 3, No. 1 (2015)

Autor/iNaziv radaUDK brojVrsta radaSažetakSummaryPreuzimanje
Edin Mujkanović, Elvira MujkanovićUloga i značaj rane detekcije kod djece oštećena sluha371.3-053.2:612.825.2Izvorni znanstveni radSažetakSummaryPuni tekst (PDF)
Miljenko BuljacLiterarne sastavnice romana Prosjaci i sinovi Ivana Raosa821.163.42-31.09Izvorni znanstveni radSažetakSummaryPuni tekst (PDF)
Haris Memišević, Sadeta Zečić, Inga Ibralić-Bipščević, Edin MujkanovićKanonička korelacija izvršnih funkcija i vidno motoričkih sposobnosti kod djece s intelektualnim teškoćama376:373.3Izvorni znanstveni radSažetakSummaryPuni tekst (PDF)
Miodrag Bandur, Ivana BandurMjesto i uloga ljudskih resursa u upravljanju odnosima klijentima na tržištu nekretnina331.108-332.21Stručni radSažetakSummaryPuni tekst (PDF)
Lana BurićReligija i sekularizacija u savremenom društvu2:316 261.7Stručni radSažetakSummaryPuni tekst (PDF)