Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Vol. 4, No 2 (2016.)

Autor/iNaziv radaUDK brojVrsta radaSažetakSummaryPreuzimanje
Antonija KrtalićMoralni model kao jedan od modela vođenja u obrazovanju u privatnim visokoškolskim ustanovama tranzicijskog okruženja37.014.5:17Prethodno priopćenjeSažetakSummaryPuni tekst (PDF)
Affan ĆehajićMenadžment i implementacija odgovornog/održivog marketinga 654.07:005.41 Stručni radSažetakSummaryPuni tekst (PDF)
Edin Mujkanović i Zita KitanovićDjelomična integracija učenika s lakšim stupnjem intelektualnih teškoća616.899:37.043Izvorni znanstveni radSažetakSummaryPuni tekst (PDF)
Elvira Mujkanović i Antonija BožićUloga pomoćnika u nastavi u odgoju i obrazovanju djece s teškoćama u razvoju159.922:376Izvorni znanstveni radSažetakSummaryPuni tekst (PDF)
Marija Karačić i Dževad DžananovićMišljenja nastavnika o slobodnom vremenu učenika379.8-057.87Izvorni znanstveni radSažetakSummaryPuni tekst (PDF)
Memnun ZečićGeneralni menadžer u hotelskom turizmu338.486-2/-6Izvorni znanstveni radSažetakSummaryPuni tekst (PDF)
Miljenko BuljacSemiološka i strukturalna interpretacija romana Crni smiješak Petra Šegedina81´22-81-116Pregledni znanstveni članakSažetakSummaryPuni tekst (PDF)
Mirza Trbonja i Belma BebanićPovezanost opterećenja kičmenog stuba, prekomjerne težine učenika i mase školskih torbi/ruksaka685.51-057.87-046.23Izvorni znanstveni radSažetakSummaryPuni tekst (PDF)
Radovan SpremoOptimalni finansijksi rezultat preduzeća "x" pri korištenju realnog kapaciteta654.07:005.41Stručni radSažetakSummaryPuni tekst (PDF)