Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Vol. 1, No. 2 (2013)

Vol. 1, No. 2

Autor/iNaziv radaUDK brojVrsta radaSažetakSummaryPreuzimanje
Višnja Bukvić, Jelena Kuzman KaticaŽiva u tkivima riba delte rijeke Neretve574.2:502.17:58/59Izvorni znanstveni radSažetakSummaryPuni tekst (PDF)
Edin Mujkanović, Sadeta ZečićTradicionalni i suvremeni pristup s djecom s posebnim potrebama376.1-056.34 Izvorni znanstveni radSažetakSummaryPuni tekst (PDF)
Jelena BaraćPovezanost nekih značajki ličnosti i akademskog uspjeha kod srednjoškolaca i studenata159.9.072.7 Izvorni znanstveni radSažetakSummaryPuni tekst (PDF)
Azra PeterschikDijagnostika traume kod migranata sa posebnim osvrtom na PTSP159.9.019.4-314.7 Izvorni znanstveni radSažetakSummaryPuni tekst (PDF)
Mirza DinarevićNove migracijske prilike u Evropskoj uniji i liberalizacija trgovine uslugama339.923 (4-67 EU:314.74) Prethodno priopćenjeSažetakSummaryPuni tekst (PDF)
Často ČuljakOsposobljavanje i usavršavanje školskog menadžmenta371.1 Prethodno priopćenjeSažetakSummaryPuni tekst (PDF)
Ivan Matković, Domagoj KarinSustav signala za rano uzbunjivanje na krizu u organizacijama005.931-331.103 Prethodno priopćenjeSažetakSummaryPuni tekst (PDF)
Stanislav NakićMenadžment prodaje usluga osiguranja65.012.4:368 (075.8) Pregledni radSažetakSummaryPuni tekst (PDF)
Často ČuljakŠkolsko zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini371;340.134 Pregledni radSažetakSummaryPuni tekst (PDF)