Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Lasić: Odgojne vrijednosti u ovisničkim komunama

March 20, 2015 urednik 0 Comments

ODGOJNE VRIJEDNOSTI U OVISNIČKIM KOMUNAMA

KATARINA LASIĆ, mag.

SAŽETAK

U radu su predstavljani rezultati istraživanja odgojnih vrijednosti u ovisničkim komunama. Istraživanje je provedeno u Međugorju, u zajednici „Milosrdni otac“, 2011. godine. Navedenim istraživanjem saznali smo koje su vrijednosti zastupljene unutar komune kao i to da su molitva i rad unutar komune vrlo efikasni i pohvalni načini preko kojih dolazi do iznenađujućih rezultata. Rezultata koji „izgubljenu“ osobu vraćaju na pravi put, put života. Također su bitni i programi prevencije koji se provode da ne bi došlo do ovisnosti. U tom pravcu bi trebalo krenuti ka poboljšanju našeg društva, društva bez opijata, zdravom društvu.

Ključne riječi: odgojne vrijednosti, prevencija, komuna, droga, resocijalizacija.


KATARINA LASIC, MA

EDUCATIONAL VALUE IN THE COMMUNES OF ADDICTS

SUMMARY

The paper presents some results of research into the addictive educational values communes. Research was conducted in Medjugorje, in the community “Merciful Father” 2011. year. Aforementioned research, we learned that the values represented within the commune and that the prayer and work within the commune are very effective and appreciative of ways of coming to some surprising results. Results that the “lost” person back onto the right path, the path of life. You are important and prevention programs that are implemented to avoid addiction. In this direction it should go towards improving our society, a society without drugs, healthy society.

Key words: educational value, prevention, communes, drugs, resocialization.

Previous Post

Next Post