Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Babić, Šitum: Spremnost voditelja učeničkih zadruga za učenje, usvajanje novih znanja, sposobnosti i vještina

March 20, 2015 urednik 0 Comments

SPREMNOST VODITELJA UČENIČKIH ZADRUGA ZA UČENJE, USVAJANJE NOVIH ZNANJA, SPOSOBNOSTI I VJEŠTINA

IVANA BABIĆ

SILVIA ŠITUM

SAŽETAK

U radu su predstavljeni rezultati istraživanja spremnosti voditelja učeničkih zadruga za učenje, usvajanje novih znanja, sposobnosti i vještina. Istraživanje je provedeno u Splitsko – dalmatinskoj županiji 2012. godine. Budući da je učeničko zadrugarstvo izvannastavna aktivnost u kojoj je moguće ostvariti razvoj poduzetničkih kompetencija i da je prikazano stanje sa svojevrsnom procjenom potreba u neskladu s materijalnim mogućnostima i mogućnostima ljudskog potencijala, predložena je mjera permanentnog stručnog usavršavanja u duhu europskog koncepta obrazovanja. U tom bi smislu trebalo poboljšati trajnu poslijediplomsku izobrazbu, a važna bi odrednica novog obrazovnog programa trebalo biti oformljenje nacionalnog savjeta za obrazovanje odraslih koje bi se brinulo o trajnoj izobrazbi i usavršavanju učitelja – ključnih nositelja promjena odgojno – obrazovnih sustava.

Ključne riječi: poduzetništvo, poslijediplomska izobrazba, nacionalni savjet, obrazovanje odraslih, učeničke zadruge


 

IVANA BABIC

SILVIA SITUM

READINESS OF STUDENTS COOPERATIVES LEADERS TO LEARN, ACQUIRE NEW KNOWLEDGES, ABILITIES AND SKILLS

SUMMARY

The paper presents the results of the research of the willingness of student cooperatives leaders to learn, acquire new knowledges, abilities and skills. The research took place in Split-Dalmatia County in 2012. Student cooperative is extracurricular activity which enables development of entrepreneurial competencies. The paper presents present state with an evaluation of the needs in disharmony with both material and human resources possibilities. The proposed measure is continuing professional development in the spirit of the European concept of education. In that sense the permanent postgraduate education should be improved. The important part of the new curriculum should be the formation of the National Council for adult education which would permanently educate and train teachers-the key drivers of changes in educational systems.

Key words: entrepreneurship, postgraduate education, National Council, adult education, student cooperatives

Previous Post

Next Post