Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Gojmerac, Zečić: Muzička terapija za djecu sa posebnim potrebama

March 20, 2015 urednik 0 Comments

PLESNO – MUZIČKA TERAPIJA ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA

Mr. art. IVANA GOJMERAC

Prof. dr. SADETA ZEČIĆ

SAŽETAK

U Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“, sprovedeno je istraživanje, u kojem je istraživan utjecaj kombinacije plesne i muzikoterapije na psihofizičke i kognitivne sposobnosti djece sa posebnima potrebama i to djece sa lakom mentalnom retardacijom i Downovim sindromom. Istraživanje je pokazalo veliki napredak spomenutih sposobnosti nakon tri mjeseca terapijsko – rehabilitacijskog procesa. Također je prikazano i djelovanje po grupama ispitanika, te načini djelovanja na određene pojedince.

Ključne riječi: plesna terapija, muzikoterapija, djeca sa posebnim potrebama, mentalna retardacija, Downov sindrom, terapijsko – rehabilitacijski proces.


 

IVANA GOJMERAC, MSC

SADETA ZECIC, PhD

DANCE AND MUSIC THERAPY FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

SUMMARY

In Department for special education and care for children „Mjedenica“, was conducted research about influance of dance therapy and music therapy on psychphysical and cognitive ability children with special needs, focusing on children with mild mental retardation and Down syndrom. Research showed great progress after three months therapeutic and rehabilitation proces. Also, work shows activitys in groups and ways of activitiys on some individuals.

Key words: dance therapy, music therapy, children with special needs, mental retardation, Down syndrom, therapeutic and rehabilitation process.

Previous Post

Next Post