Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Karamehmedović, Baćac: Zaštita i očuvanje graditeljske kulturne baštine kroz europske projekte

March 20, 2015 urednik 0 Comments

ZAŠTITA I OČUVANJE GRADITELJSKE KULTURNE BAŠTINE KROZ EUROPSKE PROJEKTE

Mr. sc. DEŠA KARAMEHMEDOVIĆ

ROBERT BAĆAC, mag. oec.

Kulturni turizam je važan da bi se sačuvala i shvatila vrijednost kulturne baštine. Međunarodne organizacije zakonskom regulacijom određuju globalne okvire ponašanja spram baštine, a Europska unija financijskim instrumentima omogućava realizaciju programa i projekata za očuvanje i zaštitu baštine. Turizam za Europu ima važan značaj, a temelji se velikim dijelom na kulturno – povijesnoj baštini, stoga su mnogi projekti koje financira, posebno u ovom tisućljeću, projekti kulturnog turizma. U susret ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju te uvažavajući činjenicu da je Bosna i Hercegovina zemlja kandidat za ulazak u Europsku uniju, radom se žele prikazati zakonski okviri i projekti prvenstveno u svezi graditeljske kulturne baštine i kulturnog turizma jer obje zemlje baštine izuzetno multikulturalno graditeljstvo te imaju mogućnost njihove turističke valorizacije. Navedeni podaci će se iznijeti kronološki i većina nije nikada publicirana.

Ključne riječi: Europska unija, graditeljska kulturna baština, kulturni turizam, programi, projekti


 

DESA KARAMEHMEDOVIC

ROBERT BACAC

THE PROTECTION AND CONSERVATION OF BUILT CULTURAL HERITAGE THROUGH EUROPEAN PROJECTS

SUMMARY

Cultural tourism is important in conserving cultural heritage and understanding its value. International organizations use legal regulations to put in place global frameworks for how heritage should be treated, while the European Union uses financial instruments to enable the delivery of programmes and projects for heritage conservation and protection. The tourism industry, which is vital to Europe, is based largely on cultural and historical heritage. Hence, many of the projects funded, particularly in this millennium, are cultural tourism projects. Considering Croatia’ s upcoming accession to the European Union and the fact that Bosnia and Herzegovina is a candidate for EU accession, this paper seeks to present the legal frameworks and projects pertaining to built cultural heritage and cultural tourism. Both countries have heritage that includes exceptional multi-cultural architecture, and they also have the ability to valorise that heritage in terms of tourism. Most of the data, which will be presented in chronological order, have never been published previously.

Keywords: European Union, cultural built heritage, cultural tourism, programmes, projects

Previous Post

Next Post