Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Karin: Profil poduzetnika s obzirom na ulazak u poduzetničku djelatnost

March 20, 2015 urednik 0 Comments

PROFIL PODUZETNIKA S OBZIROM NA ULAZAK U PODUZETNIČKU DJELATNOST

DOMAGOJ KARIN, univ. spec. oec.

SAŽETAK

Postavljajući pitanje kakav se profil poduzetnika razvija u Hrvatskoj obzirom na ulazak u poslovni svijet onih koji se pojavljuju u poduzetništvu u ovom ekonomskom empirijskom istraživanju bavili smo se poduzetništvom kao društvenim trendom 21. stoljeća. Osnovna hipoteza, odnosno temeljni predmet istraživanja polazi od toga da je početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, kada se masovno ostajalo bez posla, učinak na započinjanje poduzetničke djelatnosti bio pozitivan. Početkom 90-ih godina ulazak u svijet poduzetništva bio je u znatnoj mjeri određeniji činjenicom da su mnogi ostali bez posla nego osobinom sklonosti za poduzetničku djelatnost. Također smo pokušali postaviti paralelu sa aktualnim vremenom u kojem je nezaposlenost dosegla kritične razmjere, te kakav je trend ulaska u poduzetničku djelatnost i kakav je odnos prilika i prijetnji koji su u poduzetničkoj djelatnosti.

Ključne riječi: Poduzetnik, profil, poduzetništvo, prilike, prijetnje


 

DOMAGOJ KARIN

PROFILE OF ENTREPRENEURS CONSIDERING ENTERING THE ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

SUMMARY

In this economic empirical research, we have dealt with entrepreneurship as a social trend of the 21st century. We have questioned the profile of entrepreneurs developing in Croatia and studied those entering the business world. The basic hypothesis, that is, the fundamental object of this study, is based on the following fact: excessive job losses in the early nineties of the 20th century actually made a positive impact on new entrepreneurial activities. In the early nineties, the process of developing a business was much more determined by the number of unemployed persons rather than by someone’s personal affinity for entrepreneurial activities. We have also tried to draw a parallel with the present time in which the unemployment has reached critical proportions. Moreover, we have observed the trend of initiating entrepreneurial activities and the ratio between opportunities and threats characteristic of the entrepreneurial activity.

Key words: entrepreneur, profile, entrepreneurship, occasions, threats

Previous Post

Next Post