Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Spajić: Paradiplomacija – primjer Baskije

March 20, 2015 urednik 0 Comments

PARADIPLOMACIJA – PRIMJER BASKIJE

DANIJELA SPAJIĆ, mag.

SAŽETAK

Fenomen paradiplomacije u međunarodnim odnosima obilježen je vanjskopolitičkim aktivnostima regionalnih vlada radi ostvarenja ekonomskih, političkih, kulturnih i drugi interesa. Iako regionalne vlade u međunarodnim odnosima djeluju u stilu država, one ipak nemaju taj status, nego su samo teritorijalne jedinice koje nastoje ostvariti određene ciljeve. Paradiplomacija Baskije je višedimenzionalna i osim ekonomskih razloga podjednako se bitnim smatraju i kulturni i politički. Foralizam, posebni statusi, povijesne nacije, autonomne zajednice i zahtjevi za neovisnošću oblikovali su odnos Baskije i Španjolske, te postavili temelje za razvoj paradiplomacije.

Ključne riječi: Baskija, Španjolska, paradiplomacija, foralizam, EU


DANIJELA SPAJIĆ

PARADIPLOMACY – BASQUE COUNTRY CASE

SUMMARY

The phenomenon of paradiplomacy in international relations is marked with foreign political activities of regional goverments in order to achieve economical, political, cultural and other interests. Although regional goverments in international relations act as a state, they don’t have that status but are just territorial communities which try to achieve certain goals. Paradiplomacy of Basque Country is multidimensional. Equally important to economical are cultural and political reasons. Foralism , special statuses, historical nations, autonomous communities and demands for independence have shaped relations between Basque Country and Spain and laid foundations for development of paradiplomacy.

Key words: Basque country, Spain, paradiplomay, foralism, EU

Previous Post

Next Post