Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

B.Čurić, B.Šmigoc, Ivanišević-Relacije između nivoa emocionalne vještine i kompetentnosti i intenziteta naklonosti socijalnom kontaktu kod adolescenata

July 3, 2015 K. V. 0 Comments

RELACIJE IZMEĐU NIVOA EMOCIONALNE VJEŠTINE I KOMPETENTNOSTI I INTENZITETA NAKLONOSTI SOCIJALNOM KONTAKTU KOD ADOLESCENATA
Jasna Bogdanović-Čurić, prof. dr.
Jelena Brkić-Šmigoc, mr.
Dijana Ivanišević, mag.

SAŽETAK
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati relaciju između emocionalne kompetentnosti i naklonjenosti socijalnom kontaktu kod adolescenata, kao i relaciju između sociodemografskih faktora, kao što su pol, materijalno stanje ispitanika i stepen obrazovanja njihovih roditelja, i naklonjenosti socijalnom kontaktu. U istraživanju je učestvovalo ukupno 120 ispitanika. Riječ je o učenicima Srednje škole “28. Juni“, te Gimnazije i Srednje stručne škole „Istočna Ilidža“ u Istočnom Sarajevu.
Rezultati su pokazali da postoji statistički značajna povezanost između nivoa emocionalne vještine i kompetentnosti i intenziteta naklonjenosti socijalnom kontaktu, te da ne postoji statistički značajna povezanost između pola i naklonjenosti socijalnom kontaktu adolescenata.Pored toga, utvrđeno je da ne postoji statistički značajna povezanost između materijalnog stanja i naklonjenosti socijanom kontaktu, kao i da ne postoji statistički značajna povezanost između stepena obrazovanja roditelja i naklonjenosti socijanom kontaktu adolescenata.
Ključne riječi: emocionalna vještina, emocionalna kompetentnost, naklonjenost socijalnom kontaktu, adolescencija, adolescenti.


Jasna Bogdanović-Čurić, PhD
Jelena Brkić-Šmigoc, MSc
Dijana Ivanišević, MA

SUMMARY
The aim of this study was to examine relationship between emotional competence and social contact affection of adolescents, aa well as socio demographicfactors, such as gender, financial status of examinee and the level of education and social contact orientation of the parents. Total of 120 examinees were included in the research. The students of 28. Juni Secondary school, Comprehensive school, Istočna Ilidža Vocational school in Istočno Sarajevo were respondents. The results indicated that there was statistically significant correlation between the levels of emotional skills and competence and intensity of social contact affection, and that there was no statistically significant association between the sex and social contact affiliation among adolescents.
In addition, it was asserted that there was no statistically significant association between financial status and social contact affection, as well as there was no statistically significant correlation between the level of the education of the parents and social involvement affiliation of adolescents.
Keywords: emotional skill, emotional competence, social contact affection, adolescence, adolescents.

Previous Post

Next Post