Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Matić-Suvremena škola i razvoj

July 3, 2015 K. V. 0 Comments

SUVREMENA ŠKOLA I RAZVOJ
Daniela Matić, mag.

SAŽETAK
Suvremeno društvo neprestano propituje koncept škole kako bi ga oblikovalo u skladu s potrebama današnjeg društva znanja. Kako bismo mogli sagledati u kom se smjeru razvija današnja škola bitno je osluhnuti njezin povijesni razvoj. Suvremena škola je kompatibilna današnjem društvu, inovativna i učinkovita, otvorena i funkcionalna. Razvojem školske kulture i trajnim istraživanjem vlastitih potencijala ona ostvaruje ciljeve obrazovanja koji u središte stavljaju emancipiranog učenika i odgovornog učitelja, koji prate transformaciju škole trajnim razvojem svoga znanja u okviru cjeloživotnog učenja.
Ključne riječi: suvremena škola, razvoj, učinkovitost, inovativna škola, cjeloživotno učenje


DANIELA MATIĆ, MA

SUMMARY
Contemporary society constantly questions the concept of the school in order to modify it and hence meet the needs of the society of knowledge. One must listen to its historical development to reviel its future development path. Contemporary school is compatibile to today’s society, it is innovative, efficient, open and functional. By developing school culture and permanent researching of its own potentials it achieves the goals of education, which put an emancipated pupil and a responsible teacher in the center, with the pupil and the teacher both following the school’s transformation by constant development of their knowledge within the concept of the lifelong learning.
Key words: contemporary schoool, development, efficiency, innovative school, lifelong learning

Previous Post

Next Post