Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

H.Memišević, S.Zečić, I.Ibralić-Biščević, E.Mujkanović-Kanonička korelacija izvršnih funkcija i vidno motoričkih sposobnosti kod djece s intelektualnim teškoćama

July 4, 2015 K. V. 0 Comments

KANONIČKA KORELACIJA IZVRŠNIH FUNKCIJA I VIDNO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD DJECE SA INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA
dr. sc. Haris Memišević
dr. sc. Sadeta Zečić
mr. sc. Inga Ibralić-Biščević
dr. sc. Edin Mujkanović

SAŽETAK
U ovom radu ispitana je kanonička korelacija između izvršnih funkcija i vidno-motoričkih sposobnosti kod djece sa intelektualnim teškoćama. Ukupna kanonička korelacija iznosi r=0,64, što ukazuje na jaku vezu ova dva konstrukta. Izvučen je jedan, statistički značajan, kanonički korijen na koji su najveći uticaj imali radno pamćenje (RP) i vidno-motorička integracija (VMI). S obzirom da se i RP i VMI mogu poboljšati kroz kognitivni trening u okviru edukacijsko-rehabilitacijskog tretmana predložene su mjere za njihovo uvođenje u nastavne planove i programe. Na kraju su date i smjernice za buduća istraživanja u ovoj oblasti.
Ključne riječi: kanonička korelacija, izvršne funkcije, vidno-motoričke sposobnosti, intelektualne teškoće


CANONICAL CORRELATION BETWEEN THE EXECUTIVE FUNCTIONS AND VISUAL-MOTOR ABILITIES IN CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY
HARIS MEMIŠEVIĆ, PhD
SADETA ZEČIĆ, PhD
INGA IBRALIĆ-BIŠČEVIĆ, MSc
EDIN MUJKANOVIĆ, PhD

SUMMARY

In this study we examined a canonical correlation between the executive functions and visual-motor abilities in children with intellectual disability. The total canonical correlation was r=0,64 which indicates a strong relationship between the two constructs. One, statistically significant, canonical variate was extracted which was mainly affected by working memory (WM) and visual-motor integration VMI). Given the fact that WM and VMI are both susceptible to cognitive training within the educational and rehabilitation treatment, new measures for their incorporation within the curriculum are proposed. In the end, we provided some direction for future studies in this area.

Key words: canonical correlation, executive functions, visual-motor abilities, intellectual disability

Previous Post

Next Post