Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Burić, Religija i sekularizacija u savremenom društvu

July 11, 2015 K. V. 0 Comments

RELIGIJA I SEKULARIZACIJA U SAVREMENOM DRUŠTVU

Lana Burić, mag.

SAŽETAK

U ovom radu se govori o značaju religije i o njenom položaju u društvu,kao i o uticaju koji religija ima u životu pojedinca i gradjanina (sa sociološkog aspekta). Stoga se u prvom dijelu rada govori o značenju religije koje otkriva ontičku odredjenost suštine religije, njenu povezanost sa društvom i neprikosnovenu ulogu u životu pojedinca, zajednice i društva. U savremenom društvu čini se da je religija izdvojena, marginalizovana i eliminisana iz javnog života, čime je formalno izgubila svoju javnu funkciju u društvenom životu, moralni integritet kao i autoritet da govori o odredjenim društvenim i političkim fenomenima sa etičkog aspekta.. Stoga se, sa razlogom javlja interesovanje, koliki je stvarno njen uticaj u društvu i na pojedinca. U ovom radu se implicitno govori da ona (ne) utiče na dva načina na život pojedinca a to je javnim zastupanjem univerzalnih vrijednosti i odbranom od “zla” u širem društvenom kontekstu (u društvu) i na individualan, duhovan i svetovan način kojim omogućava čovjeku da uživa potrebnu vjeru, da zadovoljava odredjenu potrebu za vjerom, i to u vremenu u kojem je sve neizvjesno i u kojem brzina obilježava isto. Da li je sve baš toliko neizvjesno ? I da li je sve baš toliko neizvjesno zato što izostaje religija i da li se religija zaista “gubi”: u savremenom društvu? To možda može biti jedno od pitanja na koje može dati odgovor posledice sekularizacije, kojim se uostalom bavi u jednom dijelu i ovaj rad. Ključne riječi: religija, sekularizacija,pojedinac, postmoderno doba, globalizacija


SUMMARY

Lana Burić, MA

THE RELIGION AND SECULARIZATION IN THE MODERN SOCIETY

In this paper is presented the significance of religion and the position of religion in society, and it is also about the influence which religion has in the life of human from social aspect. As follows in the first part is talked about the significance of religion, actually it is about the ontical determenitation of religion (in essential sense) and so it’s association (and important role) with the human and society in basic meaning. Religion is separated in contemporary time and such as marginalized and eliminated from public social life (so it has lost it’s moral integrity, and so the important role to speak about political and social things in religion way from aspect the moral norms). On that way the religion has (not) the influence in citizen’s life it seems in separated two ways, at the first to give by it self affirmation to universal values (which contains mostly defense of evil in spread social context) and in individual, spirit and inspirit way make people pleased in reponse to their need to persuade, in the time when is everything uncertain, and the speed also changes a lot. Is everything so uncertain becouse of religion? Maybe secularization can give an answer on this question. Key words: religion, secularization, person, postmodern time, globalization

Previous Post

Next Post