Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Transformacijsko vođenje u Osnovnim školama grada Splita

January 19, 2016 K. V. 0 Comments

TRANSFORMACIJSKO VOĐENJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA SPLITA

 IVANA BABIĆ, mag. educ. biolog. et chem

SILVIA POLJAK, dipl. uč. razredne nastave

SAŽETAK

 

Slijedom teorijske analize kako je transformacijski model vođenja u odgojno-obrazovnim ustanovama najpoželjniji i najprihvatljiviji oblik vođenja, u ovom su radu prikazani rezultati ispitivanja prisutnosti transformacijskog vođenja kod ravnatelja u osnovnim školama grada Splita te rezultati koji pokazuju u kolikoj su mjeri ravnatelji spremni odgovoriti na promjene. Utvrđeno je da ravnatelji posjeduju visoku razinu transformacijskog vođenja te da transformacijsko vođenje u manjoj mjeri prevladava u odnosu na transakcijski oblik vođenja. Razlika u razini transformacijskog vođenja s obzirom na stručnu spremu nije na razini statističke značajnosti. No, važno je naglasiti da se s obzirom na stručnu spremu i godine iskustva ravnatelji nalaze na donjoj granici visoke razine transformacijskog vođenja. Navedeni podatak ukazuje na mogućnost povećanja razine transformacijskog vođenja dodatnim usavršavanjem i edukacijom ravnatelja. Istraživanje provedeno u osnovnim školama grada Splita moglo bi poslužiti kao osnova za daljnje istraživanje u kojem bi bilo zanimljivo ispitati je li razina obrazovnih postignuća škola u kojima ravnatelji primjenjuju transformacijsko vođenje veća od ostalih škola. Time bi tendencija primjene i uvođenja transformacijskog vođenja u osnovne škole Splitsko – dalmatinske županije bila opravdanija.


SUMMARY

MANAGEMENT CHANGES IN ECONOMIC RECESSION

The Practice shows that existing established systems of state governance and state resources in terms of recession is not efficient and effective. In the countries of the recession, the most cost-effective model is attracting direct foreign investment, which generates significant forms of economic and technical cooperation with other countries, which have been recognized as a desirable business location abroad. The concept of stability and economic growth of countries directly leans on monetary stability. But, no matter how the impact of monetary expansion in economic growth could be realistically assessed, the individual national needs of developing countries should be taken into account , which should generate higher rates of economic growth compared to developed countries

 

Previous Post

Next Post