Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Učenje rješavanjem problema u nastavi matematike

January 19, 2016 K. V. 0 Comments

UČENJE RJEŠAVANJEM PROBLEMA U NASTAVI MATEMATIKE

dr. RUŽA TOMIĆ
MARIJA KARAČIĆ, mag

SAŽETAK

U radu su predstavljeni rezultati ispitivanja stavova učenika o učenju rješavanjem problema u nastavi matematike u osnovnoj školi. Cilj istraživanja bio je utvrditi koliko je u školi zastupljeno učenje rješavanjem problema, u čemu učenici vide prednost, u čemu ograničenja i što predlažu u cilju unapređenja učenja u osnovnoj školi. Korištena je metoda teorijske analize i surwey istraživačka metoda, a od instrumenata anketni upitnik, konstruiran za potrebe istraživanja. Uzorak ispitanika sačinjavalo je 220 učenika sedmih razreda devetogodišnje škole sa područja zeničko-dobojskog kantona. Rezultati istraživanja pokazuju da su stavovi učenika pozitivni i da se predlaže ovaj sistem učenja.


SUMMARY 
LEARNING BY PROBLEM SOLVING IN MATHEMATICS

This paper presents the results of a research on student learning by problem solving in mathematics in elementary school. The aim of this study was to determine how the class has been represented by problem solving in which students see the advantage and the limits . The methods used in the work are the theoretical analysis and survey research by the instruments of questionnaire. The sample consisted of 220 students of the seventh grade in the Zenica-Doboj Canton. The results show that students’ attitudes are positive and the suggestion is that this type of learning system should be practiced

Previous Post

Next Post