Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Specifičnosti knjiženja nabavke robe na inostranom odnosu na domaće tržište

January 19, 2016 K. V. 0 Comments

SPECIFIČNOSTI KNJIŽENJA NABAVKE ROBE NA INOSTRANOM U ODNOSU NA DOMAĆE TRŽIŠTE

Doc. dr RADOVAN SPREMO

SAŽETAK

Kupljena roba na inostranom tržištu u svoje ime i za svoj račun može se, voditi po nabavnoj cijeni i po prodajnoj cijeni  sa porezom na dodatu vrijednost i bez njega, znači isto kao i kupljena roba na domaćem tržištu. Specificnosti nabavke robe za svoje ime i za svoj račun na inostranom tržištu ogleda se u tome što račun Obračun uvoza robe ima osnovnu funkciju u tome da pokaže ukupne troškove uvezene robe iz inostranstva počevši od fakturne vrijednosti i troškova u inostranstvu plus uvozne dažbine i troškovi u zemlji, dok račun Obračun nbavke robe zastupa kalkulaciju nabavke robe u zemlji.Knjiženje nabavke robe u trgovinskim preduzećima odnosno knjiženje kalkulacije robe kada se roba nabavlja na domaćem tržištu ima sljedeći postupak: Za fakturnu vrijednost robe, ako je kupljena na kredit, zadužuje se račun Obračun nabavke robe, a odobrava račun Dobavljači u zemlji. U slučaju kada se roba kupuje za gotovo, zadužuje se račun Obračun nabavke robe, za fakturnu vrijednost nabavke koja je novčano izmirena, a odobrava račun Gotovina. Obračun nabavke robe pokazuje ukupnu nabavnu vrijednost kupljene robe.


PARTICULARITIES OF ACCOUNTING FOR GOODS PROCUREMENTS ON FOREIGN MARKETS IN RELATION TO ACCOUNTING ON DOMESTIC MARKET

 SUMMARY

 Goods purchased on foreign market for one′s own account may be accounted by its purchasing price (original price) and by its selling price with value added tax and without VAT, i.e. as merchandise purchased on domestic market. Particularity of merchandise purchased for one′s own account on foreign market reflects in the fact that account of import of goods has its basic function to represent total costs for imported goods from abroad, beginning from invoice value and costs abroad plus import duties, fees and costs in the country, while accounting of purchase of merchandise represents calculation of goods purchased in the country, in domestic market.Accounting for goods procurement in commercial companies i.e. accounting of calculation of goods in case goods are supplied from domestic market, is done in the following procedure: for invoicing value of goods, if goods are purchased by loan, is debited account of purchasing merchandises (goods for resale), and is credited  account trade payables – domestic. In case the merchandise is paid by cash, account of purchasing merchandise is debited, for invoice value of purchase that is paid by cah, and is credited account cash (and cash equivalents). Accounting of purchase of merchandise shows total purchased value of goods.

 

Previous Post

Next Post