Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Menadžment i vođenje u obrazovanju u privatnim visokoškolskim ustanovama tranzicijskog okruženja: Teorijskim spoznajama do bolje prakse

June 6, 2016 K. V. 0 Comments

MENADŽMENT I VOĐENJE U OBRAZOVANJU U PRIVATNIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA TRANZICIJSKOG OKRUŽENJA: TEORIJSKIM SPOZNAJAMA DO BOLJE PRAKSE

Antonija Krtalić[1]

 

 

SAŽETAK

Menadžment u obrazovanju zauzima sve važnije mjesto u suvremenim znanstvenim istraživanjima u području obrazovanja. Kao stručno područje još uvijek je relativno novo u znanstvenom i teorijskom smislu. Prihvaćeni teorijski modeli menadžmenta u obrazovanju i vođenja u obrazovanju daju dobre smjernice u profesionalizaciji uloge modernih obrazovnih menadžera. U radu se posebno razmatra odnos obrazovne prakse i teorijskih modela menadžmenta i vođenja u obrazovanju u privatnim visokoškolskim ustanovama. Želi se odgovoriti na pitanje kako primjenom odgovarajućih teorijskih modela menadžmenta i vođenja u obrazovanju postići u razmjerno kratkom roku najbolje moguće rezultate u unaprjeđenju obrazovne prakse privatne visokoškolske ustanove u tranzicijskom okruženju.

 

Ključne riječi: menadžment u obrazovanju, obrazovna praksa, privatno visoko obrazovanje, teorijski modeli, vođenje u obrazovanju

 


Antonija Krtalić

MANAGEMENT AND LEADERSHIP IN EDUCATION IN PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: THROUGH THE THEORETICAL KNOWLEDGE TOWARDS BETTER PRACTICE

 

Summary

Management in education occupies an important place in contemporary scientific research in the field of education. As a professional field is still relatively new in the scientific and theoretical sense. Accepted theoretical models of education management and leadership in education provide good guidance in the professionalization of the role of modern educational managers. The paper specifically discusses the relationship between educational practices and theoretical models of management and leadership in education in private higher education institutions. It tries to answer the question of how the application of appropriate theoretical models of management and leadership in education will achieve in a relatively short period of time the best possible results in the improvement of the educational practices of private higher education institutions in the transitional environment.

 

Keywords: educational leadership, educational management, educational practice, private higher education, theoretical models

 

Previous Post

Next Post