Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

June 17, 2016 K. V. 0 Comments

KULTUROLOŠKI KONTINUITET RELIGIJE

Mr. Lana Burić1

Sažetak

U ovom radu se govori o sociološkom odredjenju religije, navodi da se teološka definicija religije ipak razlikuje od sociološke, u tom smislu se ističe razlika, i sa različitih aspekata sociologije religije se pokušava pojam religije objasniti. Takodje, uzima se u obzir proces globalizacije (kao spoljašnji faktor) i nalazi se opravdanje za načine na koje se religija mora mijenjati, pritom se nagovještava (to jeste, zaključuje) da se ne mora izgubiti religioznost, ali se govori i o riziku pojave “ne prave religioznosti”.U tom  smislu, ovaj rad se bavi opisivanjem različitih religija (od hinduizma do islama), uz prepoznavanje humanističkih i kulturoloških doslednosti u njima, kao i specifičnosti, i stoga se dovode u vezu elementi monoteističkih religija i religija nerazvijenih društava, sa religioznošću u savremenom društvu. Naglašava se kontinuitet religije kao autopoietskog fenomena,u tom smislu govori se o novim religijskim pokretima i o njihovim karakteristikama, odnosno o različitostima medju njima koje variraju ali i o kontraverznoj prirodi novih religijskih pokreta sa akcentom na rizik zloupotrebe religije i doživljaja svetog na ne pravi način.

 Ključne riječi  religija, sociološko odredjenje religije, humanizam, novi religijski pokreti


 

Mr Lana Burić

                    CULTURAL CONTINUITY OF RELIGION

Summary

In this paper is talked about social term of religion and  also in it’s own content it is making the difference between social and teological definition of religion, and in this sense from the different aspects is trying explained the term and meaning of religion. In this way it is talked about the process of globalisation and it’s  trying to find excuse for the forms in which religion is being appeared, but in the same context is also mentioned  the risk of appearing not right religion. This work is about description of different religions (from hinduism to islam,and  contemporary religions) with making attention to human and cultural characteristics and it’s making the link between monotheism and the religion of not development societies and religion in contemporary societies. At the same time, it is talked about  the new religious movements, as organizations and the syncretism such as different elements from the religions which are present and give the same movements a certain sense. In this context is talked about contraversal character of religious movements and the possible risk of abusement which can maybe happen in their own organizations.

Key words: religion, social determination of religion, humanism, new religious movements

 

Previous Post

Next Post