Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

June 17, 2016 K. V. 0 Comments

UTJECAJ ZAŠTITE OKOLIŠA NA POSLOVANJE I KONKURENTSKU POZICIJU PODUZEĆA

 Dr.sc.Mario Šačić

Sažetak

Zaštita okoliša je gorući problem svjetskih lidera, te na njega već duže vrijeme upozoravaju oni koji se, kako znanstveno, tako i okolišno, bave ovom problematikom. Kako to obično biva, problemi se rješavaju, ili se počnu rješavati, tek kada je njihova ekspanzija na vrhuncu i kritična točka je odavno dosegnuta. Da bi se to izbjeglo, potrebno je dugoročno predviđanje za kojim bi uslijedila realizacija.

Jedno od najboljih oruđa za postizanje navedenog je shvaćanje multinacionalnih kompanija da upravo poštivanje okoliša može biti njihova odlučujuća konkurentska prednost u očima modernog potrošača.

 

Ključne riječi: zaštita okoliša, konkurentski položaj, kompetitivna prednost


 

Dr.sc. Mario Šačić

 The influence of environmental protection on a company’s business and competitive position

Summary

Environmental protection is the burning issue for the world’s top leaders – one to which those who deal with these issues, both scientifically and in practice, have long warned. As is usually the case, the problems begin to be addressed when they have long reached critical point. To avoid this, it is necessary to think and predict long term action and then commence realization. One of the best tools for achieving this, is the companies’ realization that it is precisely respect for nature and the environment that can be their decisive competitive advantage in the mind of the modern consumer.

Keywords: environmental protection, competitive position, competitive advantage

 

Previous Post

Next Post