Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

December 1, 2017 K. V. 0 Comments

DJELOMIČNA INTEGRACIJA UČENIKA S LAKŠIM STUPNJEM INTELEKTUALNIH TEŠKOĆA
dr.sc. Edin Mujkanović1, mr.sc. Zita Kitanović, mag.def.2

SAŽETAK
Prošla su vremena kada su djeca s teškoćama u razvoju uslijed društvene stigme skrivana u domovima svojih obitelji daleko od očiju javnosti. Inkluzija učenika s teškoćama u razvoju automatski implicira njihovu djelomičnu integraciju u osnovno školstvo kroz posebnu odgojno-obrazovnu skupinu s jasno izraženim ciljem: pružanjem pomoći na adekvatan i profesionalna način.
Ključne riječi: učenici s teškoćama u razvoju, djelomična integracija, inkluzija, posebna odgojno-obrazovna skupina.


 

PARTIAL INTEGRATION AND INCLUSION OF PUPILS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY

Edin Mujkanovic, Zita Kitanovic

SUMMARY
The times have passed when children with disabilities in development were hidden, due to social stigma, in the homes of their families, far from the public eye. The inclusion of pupils with disabilities in development automatically suggests their partial integration into the primary school system through
14
a special educational group with the clearly expressed goal: by means of offering help in an adequate and professional way.
Key words: pupils with disabilities, partial integration, inclusion, special educational group, primary school education.

Previous Post

Next Post