Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

December 1, 2017 K. V. 0 Comments

MIŠLJENJA NASTAVNIKA O SLOBODNOM VREMENU UČENIKA
OPINIONS OF TEACHERS IN A FREE STUDENTS TIME
Marija Karačić, mag1
Dr. sc. Dževad Džananović2

Sažetak
U radu su predstavljeni rezultati ispitivanja mišljenja nastavnika o slobodnom vremenu učenika, aktivnostima kojima se učenici bave u slobodno vrijeme i sadržajima koje škola nudi za pravilno provođenje slobodnog vremena učenika. Uzorak ispitanika sačinjavalo je 140 nastavnika razredne i predmetne nastave s područja Hercegovačko-neretvanske i Tuzlanske županije. Nastavnici smatraju slobodno vrijeme učenika važnim čimbenikom odgoja i obrazovanja. Slobodno vrijeme kod kuće najčešće provode uz internet i računalo, dok u školi sudjeluju u radu sportskih i kulturno-umjetničkih sekcija. Društvena zajednica treba pružiti veću potporu obitelji i školi u organizaciji slobodnog vremena učenika mlađe školske dobi.
Ključne riječi: slobodno vrijeme, učenici mlađih razreda, stavovi, nastavnici, škola


 

OPINIONS OF TEACHERS IN A FREE STUDENTS TIME

Marija Karacic, Dzevad Dzananovic

Abstract
The paper presents the results of teachers’ opinions towards free time of students, the activities that students engaged in leisure activities that the school provides for the proper conduct. The sample consisted 140 teachers of class and subject teachers from the area of Herzegovina-Neretva and Tuzla Canton. Teachers believe that free time students is important factor of education. Free time at home is usually conducted by the Internet and the computer while at the school they participate in the sports , cultural and artistic section. The community should provide more support to families and schools in the organization of free time students younger school age.
Keywords : free time, students in lower grades, attitudes, teachers, school

Previous Post

Next Post