Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

December 1, 2017 K. V. 0 Comments

GENERALNI MENADŽER U HOTELSKOM TURIZMU
Dr. sc. Memnun Zečić, docent1

SAŽETAK
Turizam je postao važan pokretač razvoja gospodarstva u svijetu koji uspješno povezuje ljude bez predrasuda. Hoteli su takvi objekti za smještaj koji su organizovani na zahtjevima kompleksnog pružanja raznih usluga, čiji smještaj predstavlja osnovnu uslugu za prijem turista
Generalni menadžer je osoba koja planira i nadzire osnovne funkcije u organizaciji hotela dok se u većim organizacijama generalni menadžer ne bavi detaljima svakodnevnog poslovanja.
U ovom radu želimo saznati kako se u našim hotelima glavni menadžeri organiziraju, rukovode, planiraju i sarađuju sa suradnicima.
Ključne riječi: Generalni menadžer, hotelijerstvo, turizam.

General Manager in Hotel Tourism

Memnun Zecic

SUMMARY
Tourism has become an important driver of the development of economy in the world that successfully connects people without prejudice. Hotel is as we said an extremely important element of tourism, intended to provide mostly short-term accommodation and food services to its guests, users of the service..
Managing Director or Manager is a person who plans and controls the basic functions of the Organization, while in larger organizations, the Managing Director/the Manager does not deal with the details of every-day business operations.
In this study, we want to find out how in our hotels Lead Managers organize, manage, plan and collaborate with colleagues and State institutions for the purpose.
Key words: Managing Director, hotel industry, tourism.

Previous Post

Next Post