Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

December 1, 2017 K. V. 0 Comments

Povezanost opterećenja kičmenog stuba, prekomjerne težine učenika i mase školskih torbi/ruksaka
Mirza Trbonja, prof. 1
Belma Bebanić, mr. 2

Sažetak
S obzirom na sve razvojne karakteristike i značaj zdravstvenog stanja učenika/ca, cilj istraživanja bio je doći do podataka da li su školske torbe zaista preteške za učenike od I do III razreda osnovne škole, što je ujedno i bio naš uzorak istraživanja. Inicijativa istraživanja mase školskih trobi/ruksaka je zaključak sa sastanka Vijeća učenika i škole. Istraživanjem ove pojave rezultati do kojih smo došli su sljedeći: 127 učenika ( 61, 95 %) učenika/ca od ukupnog broja 205, nosi školski ruksak čija masa je veća od preporučene ( 10 % od težine učenik/ce ); dok je opterećenje na kičmu kod dječaka veće za 5,71 kg i djevojčica 5,22 kg od prosječne preporučene mase.
Ključne riječi: školska torba, preventivni program, zdravstveno stanje


 

The connection load the spine, overweight students and mass school bags / backpacks

Mirza Trbonja

Belma Bebanic

Summary
Considering all developing characteristics and the importance od students’ health, the basic aim of this research was to get the correcet,available information if the school bag is really overweight for our students from I to III geade. That was our sample of the research. The initiative for that research was the final conclusion in the meeting ,held by the representatives of our students and school.Our Research showed the following result- 127 students or 61,95 % out of total number of 205, carry their school bag which weights more than recommended mass, and that is minus 10% of total weight of the student. The spinal load for the boys is 5,71 kg more than recommended mass, and the girls spinal load is 5,22 kg more than it should be. The basic recommendation for their parents is to buy more appropriate school bags which will have the best ratio of good ergonomics,strength and low weight.
Keywords: School bag, preventive programs, health

Previous Post

Next Post