Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Seferović: Odgoj djeteta kroz prizmu individualne psihologije

March 16, 2015 urednik 0 Comments

ODGOJ DJETETA KROZ PRIZMU INDIVIDUALNE PSIHOLOGIJE

AIDA SEFEROVIĆ

SAŽETAK

Rad predstavlja analizu odgoja djeteta kroz prizmu individualne psihologije, s posebnim osvrtom na kompleks manje vrijednosti koji utječe na razvoj ličnosti. Rad ističe važnost individualnih odgojnih mjera, značaj odgojitelja u izgradnji samopouzdanja i samospoznaje kod djece kao osnovnih preduvjeta zdravog razvoja, te kategorije djece koja su posebno osjetljiva i čiji položaj može uzrokovati manjak samopouzdanja, a samim tim i nastanak kompleksa manje vrijednosti.

Ključne riječi: odgoj, individualna psihologija, kompleks manje vrijednosti, odgojitelj, dijete


Aida Seferović, MA

INDIVIDUAL PSYCHOLOGY AND CHILD UPBRINGING SUMMARY

SUMMARY

The paper analyzes the approach of individual psychology to child upbringing, with special emphasis on the inferiority complex that affects development of personality. The paper stresses the importance of individual approach to child upbringing, the importance of parents and teachers’ roles in building self-confidence and self-awareness in children as a basic prerequisite of healthy development, and the categories of children who are particularly vulnerable and whose position can cause a lack of selfconfidence, and thus the formation of inferiority complex.

Keywords: upbringing, individual psychology, inferiority complex, educators, child

Previous Post

Next Post