Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Duvnjak: Povezanost interpersonalne orijentacije (IO) i korištenja interneta kod studenata

March 16, 2015 urednik 0 Comments

POVEZANOST INTERPESONALNE ORIJENTACIJE (IO) I KORIŠTENJA INTERNETA KOD STUDENATA

BELMA DUVNJAK, mag.

SAŽETAK

Vođeni tehnološkim napretkom i sve većim mogućnostima koje „kompjuterizovano društvo“ pruža, naše interesovanje se usmjerilo na interpersonalne vještine, „ono izvan čovjeka“, odnosno međuljudsku komunikaciju 21.stoljeća. Cilj prikazanog istraživanja je ispitati da li i na koji način su povezane interpersonalna orijentacija (IO) i količina korištenja interneta kod studenata Nastavničkog fakulteta na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru (N=208). Očekivanje da ćemo naći rezultat koji govori o povećanoj izolaciji kao produktu korištenja interneta nije potvrđeno, odnosno, rezultat nije pronađen.

Ključne riječi: interpersonalna orijentacija, internet, IAT.


BELMA DUVNJAK, MA

CONNECTIONS INTERPESONAL ORIENTATION (IO) AND INTERNET USAGE OF STUDENTS

SUMMARY

Driven by technological advances and the growing possibilities of “computer company” provides, our interest is focused on interpersonal skills, “beyond what a man”, or interpersonal communication of the 21st century. The aim of the present study is to examine whether and in what way are associated interpersonal orientation (IO) and the amount of Internet use of students from the Faculty of Education at the University “Džemal Bijedić” in Mostar (N = 208). Expectation that we will find a result that speaks of increased isolation as a product using the internet is not confirmed, that the result is not found.

Keywords: interpersonal orientation, internet, IAT

Previous Post

Next Post