Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Čuljak: Osposobljavanje i usavršavanje školskog menadžmenta

March 18, 2015 urednik 0 Comments

OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ŠKOLSKOG MENADŽMENTA

Dr. ČASTO ČULJAK

SAŽETAK

Znanstvenom pristupu menadžmenta u školstvu ne posvećuje se pozornost, tako da on u većini slučajeva nije osposobljen za obavljanje temeljnih zadaća, planiranja, organiziranja, upravljanja, rukovođenja, vođenja, vrednovanja, i kontroliranja odgojno obrazovnog procesa. Globalizacija i društvo znanja zahtijevaju kompetentne menadžere i menadžment, i njihovu stalnu i profesionalnu prisutnost. Zakonodavnim okvirima i drugim propisima treba urediti osposobljavanje menadžmenta, definirati njegov položaj i ulogu. Pored toga, propisima treba obvezati menadžment na stalno usavršavanje.

Ključne riječi: školski menadžment, upravljanje, rukovođenje, vođenje, programi osposobljavanja i usavršavanja.


 

 

ČASTO ČULJAK, PhD

TRAINING AND SPECIALIZATION OF SCHOOL’S MANAGEMENT

SUMMARY

Not enough attention is paid to the scientific education of school’s management, so that in most cases it is not qualified to perform basic tasks, planning, organizing, administrating, leading, guiding, evaluating, and controlling the educational process. Globalization and society of knowledge require competent managers and management, and their constant professional presence. Legislative frameworks and regulations should arrange training of the management; it should define its position and role. In addition, legislation should oblige management to continuous improvement.

Keywords: school management, administration, management, leadership, training, and training programs.

Previous Post

Next Post