Putokazi

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Sveučilišta Hercegovina ———— E-ISSN: 2303-470X

Čuljak: Školsko zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini

March 18, 2015 urednik 0 Comments

ŠKOLSKO ZAKONODAVSTVO U BOSNI I HERCEGOVINI

Dr. ČASTO ČULJAK

SAŽETAK

Bosna i Hercegovina ima mnoštvo ustava, zakona i drugih propisa koji se primjenjuju na djelatnost odgoja i obrazovanja. To mnoštvo nije garancija za uspostavu načela vladavine prava i ostvarivanje i zaštitu prava na obrazovanje. Nedostaci su u provedbi propisa i praktičnim rješenjima što se očituje u uskraćivanju individualnih i kolektivnih prava. Odgoju i obrazovanju u demokratskom društvu treba kvalitetno i jasno definirano zakonodavstvo. Školsko zakonodavstvo ima svoje posebnosti koje se mogu sistematizirati kroz pojam obrazovnog prava.

Ključne riječi: školsko zakonodavstvo, koncept i struktura, obrazovno pravo, i pravni izvori.


SUMMARY ČASTO ČULJAK, PhD

SCHOOL LEGISLATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

SUMMARY

Bosnia and Herzegovina has a multitude of constitutional laws and other regulations that apply to the activity of education. That is not a guarantee for the establishment of the rule of law and the realization and protection of the rights for education. Deficiency in the implementation of regulations and practical solutions is reflected by the abridgement of individual and collective rights. Education in a democratic society should be well and clearly defined legislation. School legislation has its own characteristics that can systematize the concept of educational rights.

Keywords: school legislation, the concept and structure, education law, and legal sources

Previous Post

Next Post