Misija časopisa PUTOKAZI je da znanstvenoj i stručnoj javnosti prezentira aktualne rezultate znanstveno-istraživačkog i stručnog angažiranja, prvenstveno iz disciplina koje se izučavaju na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskih studijima Sveučilišta Hercegovina, te da prati aktualna zbivanja u ovim područjima. Empirijska istraživanja i teorijska analiza podjednako su značajne i bit će objavljeni ukoliko po mišljenju recenzenata i urednika zadovoljavaju standarde Časopisa.

Uvodnik urednika prof. ddr. sc. Milenka Kundačine

Sveučilište Hercegovina, prvo neovisno sveučilište na području Hercegovine, s ustrojbenim jedinicama: Fakultetom društvenih znanosti dr. Milenka Brkića u Bijakovićima i Fakultetom za međunarodne odnose i diplomaciju u Mostara, pokrenulo je 2013. godine elektronički časopis Putokazi. Uredništvo koje je od početka uređivalo časopis zaslužuje sve pohvale za rad na osnivanju i uspostavljanju ritma redovita izlaženja, posebno dr. sc. Višnja Bukvić, glavna i odgovorna urednica. Od godine 2017. djeluje novi sastav uredništva, koji nastoji održati postignuto i trudi se iskoračiti korak više u pogledu aktualnosti i kvalitete radova. Cilj nam je dosadašnja postignuća časopisa podignuti na višu razinu, imajući u vidu činjenicu da nema istinske akademske karijere nastavnika i suradnika bez stalnih ogleda, potvrda i provjera u znanstvenoj periodici.

U časopisu objavljujemo radove koji znanstvenoj i stručnoj javnosti prezentiraju aktualne rezultate istraživanja iz znanosti i znanstvenih disciplina koje se izučavaju na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskih studijima Sveučilišta iz pedagogije, psihologije, defektologije, ekonomije, menadžmenta, prava, međunarodnih odnosa, diplomacije, ekologije, zaštite okoliša, turizma, kao i iz drugih srodnih znanstvenih polja i grana. Časopis također objavljuje teorijska razmatranja i radove proistekle iz empirijskih istraživanja pojedinih pitanja iz različitih polja navedenih znanstvenih područja. To obvezuje Sveučilište, ali i suradnike časopisa, da oslanjajući se na postignuća u znanosti, svojim radom pridonose suvremenim znanstvenim rezultatima, unaprjeđenju teorije i društvene prakse. Časopis izlazi dva puta godišnje, koncem lipnja i koncem prosinca. Radovi se šalju isključivo na elektroničku adresu redakcije:  putokazi@hercegovina.edu.ba.

Osim izvornih znanstvenih članaka i preglednih članaka časopis objavljuje i stručne članke, kritičke osvrte, prikaze i recenzije knjiga, kronike stručnih i znanstvenih skupova i kritičke osvrte o njihovim dometima. Poput već ustaljene prakse u svijetu, časopis otvara vrata i člancima na engleskome jeziku i priprema tematske sveske časopisa. Namjera redakcije jest uobličiti i stvarati znanstvenu biblioteku pod nazivom Putokazi, u kojoj će se prvenstveno objavljivati monografije nastale iz istraživanja u doktorskim disertacijama.

Upute za autore sa standardima za pripremu radova na hrvatskome i engleskom jeziku nalaze u svim objavljenim svescima te na mrežnim stranicama časopisa (www.putokazi.eu). Od 2017. godine časopis Putokazi, osim na navedenoj mrežnoj stranici u elektroničkome, dostupan je i u tiskanom obliku. Uredništvo je otvoreno za suradnju, pomoć i naravno, na utemeljenu i dobronamjernu kritiku.

 

 

Glavni i odgovorni urednik

ddr. sc. Milenko Kundačina, profesor emeritus

 putokazi@hercegovina.edu.ba